İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Yaşama Dair
  3. Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi Mira gerçekleştirmek için kişi son yerleşim yerinde bulunan ‘’ Sulh Hukuk Mahkemesi’’ adresine yazılı olarak miras reddini beyan etmelidir. Red ifadesi tüm mirası kapsayacak şekilde, kayıtsız ve şartsız koşullarda dile getirilmelidir. Mirasın reddi bir yanılma, aldatılma ardından gerçekleştirilmiş ise;  red’e ilişkin karardan vazgeçildiğine dair itiraz talebi iletilebilmektedir.

Miras Reddi Hangi Sürede Yapılmalı?

miras reddi hangi sürede yapılmalı?

Reddi miras yapmak için miras bırakanın ölümünden en geç 3 ay sonra red talebinin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Kişinin vefatı ardından yakınlar, mirasın kaldığı taraf olduklarını öğrendiklerinde, 3 ay tamamlanmadan red taleplerini iletmelidirler.

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler Neler?

Reddi miras başvurusunda iletilmesi gereken belgeler, miras reddine ilişkin beyanı içeren dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru öncesinde edinilen veraset ilamı olarak bilinirler. Bu evraklar ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gidilerek itiraz talebi gerçekleştirilir. Evraklar arasında yer alan veraset ilamı, başvuru öncesi yine kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınır.

Evraklar içinde yer alan dilekçe ise, davalı, davacı, vekil bilgilerini, kısa bir metin şeklinde miras reddi yapma gerekçisini ve açıklamalar kısmını içermelidir. Açıklamalar kısmında kişinin vefat olayını öğrenmesi ardından verdiği karar, vefat’ı öğrenme tarihi ve öncesindeki konaklama alanı, yaşam biçimi hakkında bilgilere yer verilmelidir.

Miras Reddinin Davasında Harç Ne Kadar?

Miras reddine ilişkin davalarda maktu harç ödemesi yapılır. Miras bırakanın ölümü ile terekenin borçlu olduğunun tespiti için açılan ve red yapılan davalar, eda davası olarak tanımlanmaz. Bu kapsamda, maktu harca tabi olur. Maktu harç ödemesi 44, 40 TL olarak açıklanır.

Reddi Miras Şartları Nelerdir?

Miras reddi için sağlanması gereken temel şart, miras bırakanın ölüm anında borçlarını ödemekten aciz olduğunun kanıtlanmış olmasıdır. Red davaları başlangıcında miras’ı yakınlarına kalan kişinin borçlarının tespiti halinde yakınların red talepleri değerlendirilir.

Kimler Reddi Miras Yapabilirler?

Miras bırakanın vefatı ardından reddi miras yapabilecek kişiler:

  • Ölen kişinin eşi,
  • Çocukları,
  • Anne ve babası,
  • Torunları,
  • Kardeşi
  • Büyük anne ve babası,
  • Ölmeden önce mirasa ilişkin bir vasiyetnamede adı geçmiş olan kişilerin tümü,

Bu bireyler mirastan yararlanmak istememeleri halinde red yoluna gitme hakkına sahiplerdir.

Miras Reddinin Sonuçları Neler?

Mirasçılardan birinin miras payını red etmesi halinde bu pay, diğer hak sahiplerine geçiş yapar. Kişinin hakkı yasal olarak kendisine en yakın konumda olan hak sahibine devreder. Red işlemi yapan mirasçıdan sonra gelen hak sahibine bu konuda bilgilendirme yapılır. Mirası alıp almayacağı hakkında bilgi edinilir. Bir ay içerisinde yeni mirasçıların hakim tarafına bilgi vermemeleri halinde, alt soydan olanlarda mirası red etmiş sayılırlar.

Miras Reddinin Süresi Uzatılabilir Mi?

Reddi miras süresi, red başvurusu sırasında geçerli bir mazeretin iletilmesi halinde uzatılabilmektedir. Bu karar ‘’Sulh Hukuk Mahkemesi’’ kanalınca ele alınır. Kişi miras bırakanın ölümünden sonra geç bir tarihte mirasçı olduğuna dair bilgi edinmiş ise bu mazeretini başvuru sırasında bildirmelidir.

Yorum Yap

Yorum Yap