İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Kadın Aile ve İlişkiler
  3. Feminist Kime Denir? Feminizm Nedir?

Feminist Kime Denir? Feminizm Nedir?

featured

Feminizm nedir? Latin kelimesi Feminina’dan türetilen bir kelime, kadın haklarının hareketine ve kadın erkek eşitliğine verilen addır. Temel kelime aslında Fransızca’da feminizm üzerine kuruludur. Feminizm kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği temel alır; eşitlik her şeyde aynı ölçüde genişletilebilir ve sosyal gruplar arasındaki koşullar arasındaki farkı ortadan kaldırabilir. Dünyada genel bir dengesizlik olduğu için, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik çok daha görünür ve gerçektir. Feminizm, bu eşitsizliğe engel teşkil etmek için yaratılmıştır.

Feminizm’i Kimler Savunur?

Bir topluluktaki veya küçük bir topluluktaki bir kadın birden fazla tık sesi çıkardığında, hemen soruları olan erkekler tarafından baskı yapılmaya çalışılır, örneğin Feminist misiniz? Feminist kelimesi, bilmedikleri ve dolduramadıkları, feminizm fikrini destekleyen, destekleyen ve analiz eden insanları tanımlamak için kullanılır.

Feminizm Nedir ? Nasıl Feminist Olunur?

Bu, kadın ve erkeklerin aynı haklara sahip olduğunu savunarak cinsiyet ayrımcılığına düşman bir dünya görüşüdür. Kadınlar ve erkekler dünya genelinde aynı haklara sahip olmadığından, kadın haklarını koruma çabalarını da içermektedir. Bu, eşitlik diyenler için en basit cevap, kadınlarda eşitlik her zaman söz konusu ise? Kadınların özgürlüğüne dayanan çeşitli destek kolları var. Anarşist feminizm, anarşist dünya görüşleriyle tüm toplumsal cinsiyet ve ataerkil rolleri reddeden radikal feminizm, doğanın ve kadınların hakimiyetine ağırlık veren eko feminizm anlayışı hakim oluyor.

Feminizmin Tarihi Nasıl?

Kadın ve erkeklerin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan feminist düşüncenin kökeni aydınlanma günlerinden beri var olmuştur. Çünkü aydınlanmanın en önemli iki düşünürü Leydi Marry Montagu ve Marquis de Condorcet idi; kadınların, erkeklerin yanı sıra eğitim hakkına sahip olmaları gerektiğini savunarak bu eşitsizliği kanıtlıyorlar. Bu nedenle feminizmin temelinin aydınlanma çağının bu dönemlerine dayandığını söylemek yanlış değildir.

Feminizm Nelerle İlgilenir?

Feminizmin eğilimi yıllardır biliniyor ve geçmişi en iyi bilinen tarih olarak 1960 yıllarına dayanıyor. Bu alandaki araştırma ve geliştirme sürekli değişmekte ve yeni yollar açmaktadır. Bununla birlikte, bu güne kadar feminizm şunlarla ilgilidir: Feminizmin temeli, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik olduğundan, bu eşitlik ilk önce hukuk alanında incelenmiştir. Bu bağlamda, kadınların ve erkeklerin gelir seviyelerindeki dengesizlikler ve istihdam olanaklarının eşitsizliği gibi temel ilgi alanları feminizmdir.

Türkiye Ülkesinde Feminizm Ne Durumda?

Erkeklerin ve kadınların her platformda aynı olması gerektiğini sürdürme fikri aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Bu durumda, Türkiye’de çok eski olan feminist düşünceye dayanıyor. Ancak ülkemizdeki feminist kadın toplumu 12 Eylül’de, ilerici kadınlar derneği ortaya çıktı. Bu birliktelik başlangıçta ideoloji olarak sosyalizme dayanan bir gruptu. Bununla birlikte, 1980 yılından sonra kadın hakları ile kadın ve erkek arasında eşitlik üzerinde daha fazla vurgu yapıldı. Bu kapsamda, ilk topluluk olarak bilinen Aşamalı Kadın Derneği, Türkiye’de kadın hakları adına oluşturuldu.

Feminizmin Doğuşu ve Gelişimi​​​​​​​ Nasıl?

Feminizm hareketinin yaşandığı dönem 20. yüzyılda gerçekleşti. Feminizm hareketi ABD’de ırkçılık karşıtı hareketlerin yükselişi, dünyadaki kadınları seçme çabaları, doğum kontrolü, kürtaj özgürlüğü, çalışma haklarının eşitliği ve maaşlarla hızlandı.

 

Yorum Yap

Yorum Yap