1. Ana Sayfa
  2. Kadın Aile ve İlişkiler
  3. Çağımızın Popüler Kavramlarından Cinsiyetçilik Ne Demektir?

Çağımızın Popüler Kavramlarından Cinsiyetçilik Ne Demektir?

cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik kavramı, aslında günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız eylemlere yönelik oluşturulan genel bir kavramdır. Fiziksel eylemlerin haricinde bazı söylemler de cinsiyeti vurguladığı vakit bu kavramın içerisinde yer alabilir. Kadın erkek eşitsizliğinin bir yansıması olan bu kavramı önlemek de yine toplumun elinde olan bir durumdur. Cinsiyetçilik testi ile siz de kendinize ait söylemleri ya da eylemlerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Son zamanların popüler kavramı olan bu konu, kimi zaman net bir şekilde de anlaşılmamaktadır. Biz de bu yanlış anlaşılmalardan yola çıkarak cinsiyetçiliğin tam olarak ne olduğunu anlatmak istedik. Cinsiyet eşitliğinin oluşturulmasında önemli bir konumda olan bu kavramı, gelin daha da yakından tanıyalım.

Cinsiyetçilik Nedir?

cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik nedir sorusuna temel olarak bir cinsiyetin diğer bir cinsiyetten daha üstün olduğunu kabul etme durumu olarak yanıt verebiliriz. Yani toplumdaki kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik durumu genel hatları itibariyle bu kavram içerisinde yer almaktadır. Her ne kadar siz cinsiyetçi olmadığınızı savunsanız da bazı eylemleriniz öyle olduğunuzu gösterebilir. İşte tam da bu noktada bu kavramın detaylı bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

cinsiyetçilik

Söz konusu bir cinsiyetin üstün görülmesi olduğunda diğer cinsiyetin toplumsal açıdan geri plana itildiğini görmekteyiz. Bu durumda da ikinci plana düşen cinsiyetin toplum tarafından yargılandığını ya da şiddet gördüğünü de söyleyebiliriz. Günümüzdeki kadın ve erkek eşitsizliği durumu da aslında tüm bu durumların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsiyetçilik konusu da zaten günümüzde kadınların geri planda tutulması anlamına gelmektedir.

Hangi Söylemler Cinsiyetçidir?

cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik söz konusu olduğunda daha önce de belirttiğimiz gibi bazı kalıplaşmış sözlere ve eylemlere bakmamız gerekiyor. Siz her ne kadar bu düşünce yapısına sahip olmadığınızı iddia etseniz de bazı eylemleriniz bunun aksini gösterebiliyor. İşte genel hatlarıyla cinsiyetçiliğin tanımını oluşturan söylemler ve eylemler:

  • Kadınların daha hassas ve düşük zekalı olduğunu iddia etmek.
  • Bazı meslek gruplarının ya da iş dallarının yalnızca erkekler için olduğunu beyan etmek. (Örneğin mühendislik alanında erkeklerin daha başarılı olduğunu düşünmek.)
  • Kadınların her daim erkekler tarafından korunması gerektiğini vurgulamak.
  • Kadınların bir konuda fikir beyan etmelerine engel olmaya çalışmak. Onların o konuda yetersiz olduğunu düşünmek ve bunu dile getirmek.
  • Kadınları aşağılayan söylemlerde bulunmaktan çekinmemek.
  • Yine kadınları hedef alan kötü sözler ve küfürler kullanmak.
  • “Kadının yeri”, “kız başına”, “elinin hamuruyla erkek işine karışma”, “adam gibi adam” söz öbeklerini kullanmak ve bu söz öbeklerini normal karşılamak.

Yukarıda sıraladığımız söylemlerin ve eylemlerin tamamı cinsiyet ayrımcılığının günlük hayattaki tanımına örnektir. Aslında bu gibi eylemler pek çok kişi tarafından farkında olmadan yapılmaktadır. Bu yüzden başta kadınlar üzerinde çalışmalar yapan kurumlar bu konuda toplumu bilgilendirmek amacıyla eylem planları oluşturmaktadır.

Cinsiyetçilik Nasıl Önlenir?

cinsiyetçilik

Cinsiyetçilik örnekleri yukarıda da belirttiğimiz şekilde hemen hemen herkes tarafından farkında olunmadan da yapılabilen eylemlerdir. Eğer siz de bu konuda daha bilinçli hareket etmek istiyorsanız cinsiyetçiliği vurgulayan söylemlerden kaçınmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra fırsat buldukça çevrenizi de bu konuda uyarabilirsiniz.

Aynı zamanda ebeveynlerin de bu gibi hassas ve toplumun yarası haline gelen konularda bilinç davranmaları gerekmektedir. Özellikle de erkek çocuklarının yetiştirilmesinde toplumsal açıdan pek çok hata yapılmaktadır. Bunun da en basit örneklerinden biri erkek çocuklarının kız çocuklarına oranla daha rahat yetiştirilmesidir.

cinsiyetçilik

Erkek çocuklarına oranla kız çocuklarının bazı temel haklardan yoksun büyütülmesi cinsiyetçiliğin en önemli yansımalarından biridir. Bu yüzden ailelerin bu gibi konularda bilinçli davranmaları zorunludur. Kız çocuklarının eğitim hakkından yoksun bırakılması ve çocuk yaşta evlendirilmeleri hiçbir şekilde kabul görmemelidir.

 

 

Yorum Yap

Yorum Yap