1. Ana Sayfa
 2. Hastalıklar ve Tedavisi
 3. Günümüz Koşullarında Narsistik Kişilik Bozukluğu Yükseliyor!

Günümüz Koşullarında Narsistik Kişilik Bozukluğu Yükseliyor!

Günümüz Koşullarında Narsistik Kişilik Bozukluğu Yükseliyor!

Günümüzün koşullarına ve sosyal medya kullanım amaçlarına bakıldığında narsistik kişilik bozukluğu oranının yükseldiğine değinmek mümkündür. Özellikle dijital dünyada farklı birçok dala ait mesleki faaliyetin, hızlı tüketim dürtüsüne bağlı olarak yapılması, araştırma veya dallara ait uzmanlığa sahip olma kriterlerine önem verilmemesi, insanlarda narsisizm’i harekete geçiyor.

Yeni nesil, tüm konular hakkında bilgi sahibi olan klavye kullanıcıları, selfie gençliği, gerçek konumda sahip oldukları hayattan veya konumdan çok daha farklı imajları dijital ortamda yaratan ınstagram kullanıcıları, BCC muhabiri Jolyon Jenkis’in de dikkatini çekerek, etrafta neden geçmiş yıllardan daha fazla narsist olduğunun araştırılmasına ortam hazırlamıştır. Diğer bir ifade ile bir internet kullanıcısı sadece Google üzerinden yaptığı araştırma ile bir konunun uzmanı olduğunu düşünüyorsa; narsisizm’e ilişkin çanların çaldığını söylemek çok da zor değildir.

Narsist Kişilik Bozukluğuna İlişkin Davranışlar Neler?

narsist kişilik bozukluğuna i̇lişkin davranışlar neler?

 • Narsistik kişilik bozukluğu halinde ortaya çıkan davranışlar hakkında detaylar:
 • Benlik saygısı ile ilgili konularla aşırı düzeyde ilgilenme,
 • Kendini daima büyük görme,
 • Kendilerinin çok önemli oldukları ile ilgili büyük duygulara sahip olma,
 • Küstah davranışlar sergileme,
 • Kusursuz iş, sevgi, başarı ve güzellik kavramları üzerine çok fazla kafa yorma,
 • Özel haklarla donatılmış özel insan olduklarını dile getirme,
 • Eleştiriye ve ya yenilgiye depresyon ile karşı koyma,
 • Başkaları ile eş duyum, empati yapamazken, yardım taleplerinde büyüklük takınma,
 • Başkalarını kıskanma ve başkalarının onları her zaman kıskandığına inanma,
 • Kendilerine hayran olunmasını bekleme,

Bu davranış biçimlerine ve duygularına sahip olan narsistik kişilik bozukluğu taşıyanlar, sosyal medyada belirli karakterlerin yarattığı ve gerçek hayata geçirilmesi zorunlu olmayan ‘’mükemmel görünme zorunluluğu’’ kavramı ile birlikte yükselme eğilimine giriyor.

Narsistik Kişilik Bozukluğuna Günümüz Ailelerinin Etkisi

Günümüzde, metropol kentlerde hakim olan karmaşa, zorlu iş hayatları, ailelerin çocuklara olan tutumlarını etkiler. Fiziksel ve duygusal yönden yorulma, aslında çok önemli olan iletişim kurma kriterini bir adım geriye atabilmektedir. Bu kapsamda çocuklarla olan iletişimlerini, kısa süreli gerçekleştiren ve sadece çocuğu onaylamak üzerine kuran ebeveynler, narsistik kişilik bozukluğu problemi için temelleri atarlar. Psikolog uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar kapsamında, mesafeli, çocuğun duygusunu anlamayan, kısa sürede susması için çocuğa özel olduğunu söyleyen anne ve babaların bulunduğu ailelerde, rahatsızlık oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.

Narsistik kişilik bozukluğuna etki eden diğer bir faktör ise devamlı olarak ailenin mükemmel çocuğu olma dürtüsüdür. Aile 1 ila 6 yaş gurubu arası çocuklardan her alanda mükemmel bir birey olmasını bekliyor ve bu beklentiyi açıkça dile getiriyor ise; çocuk beklentileri karşılama çabasına girer. Eşduyumsuz bir yetiştirme tarzında, En zeki, en başarılı, en uslu çocuk olma amacı ilerleyen süreçte psikolojik problemlere yol açabilmektedir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi, terapi seansları ile gerçekleştirilir. İdeal terapiler kapsamında sorunun yenilmesi mümkündür. Kişiye tedavi olması hakkında öneri yapıldığında ilk olarak tedaviyi red etme tepkisi alınır. Çünkü bireyler bir bozukluğa sahip olduklarına inanmazlar. İkinci aşamada ise sahip oldukları kendini herkese kanıtlama dürtüsü ile tedaviyi kabul ederler. Terapi başlangıcında yaşanan red ediş, hastanın kendinden başka herkesin bu durumu anlamak için yeterli kapasiteye sahip olmadığını düşünmesi ile ilişkilidir.

Terapiler kapsamında, kişinin gerçek benliğini fark etmesini sağlama, devamlı olarak övgü bekleme hissini yenebilmesini sağlama, ek bir kişilik bozukluğuna sahip olunup olunmadığının saptanması yolları izlenir. Kişinin günlük yaşantısına yansıyacak olumlu sonuçların alınması için öz benliğe ilişkin çalışmalar yapılır.

 

Yorum Yap

Yorum Yap