İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Teknolojik Gelişmeler
  3. Teknoloji Tasarım Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?

Teknoloji Tasarım Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?

teknoloji-tasarim-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir

Teknoloji tasarım konusu son zamanlarda merak edilen ve arama motorlarında araştırılan bir konu olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok farklı kavramlar hayatımıza girmektedir. Aynı zamanda, teknoloji ve tasarım kelimelerini bir araya getiren bir tanımın dikkat çekiciliği tartışılmaz. Teknoloji, günlük hayatımızı kolaylaştıran, pratik çözümler sunan yeniliklerden oluşmaktadır. Teknolojinin nasıl daha faydalı olabileceği konusu gündeme geldiğinde, bu konu hakkında, doğru yerde doğru bir teknoloji tasarlamakla mümkün olabileceği söylenebilir.

Teknoloji üretimi ve kullanımı oldukça önemli bir konu iken, ihtiyaç duyulan yenilikleri doğru belirleyip tasarlamak da son derece önemlidir. Teknolojinin doğru tasarlanması söz konusu olduğunda tasarlama kısmının önemi ortaya çıkmaktadır. Tasarım aşamalarında hayal gücü oldukça öne çıkmaktadır. Çünkü tasarımın ilk adımlarından birisi hayal etmedir.

Teknoloji Tasarım Ne İşe Yarar?

teknoloji-tasarim-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir

Teknoloji tasarım üretken bir zihinle yeni şeyleri hayal etme, ihtiyaçları tespit etme ve bu doğrultuda yeni bir şeyler üretme eylemidir. Tasarım ile birlikte amaç, insan hayatının kalitesini artırmaktır. İnsanın yaşam kalitesini artırmak için yaratıcı bir zeka ve hayal gücünü; iktisat, mühendislik, sanat ve diğer alanlarda kullanılmak gerekmektedir. Tasarımla ortaya konulan yeni bir ürün aracılığı ile, mevcut işlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılması hedeflenmektedir. Bu sayede insan yaşamı daha kolay bir hale gelirken aynı zamanda toplumun kalkınması hızlanmaktadır. Teknolojinin tasarlanması aşamasında zihinsel süreçler ön plandadır. Zihin aracılığı ile ihtiyaç duyulan üretimler hayata geçirilmektedir.

Hangi Alanlarda Yer Alır?

teknoloji-tasarim-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir

Teknoloji tasarım adı altından herhangi bir üniversite bölümü bulunmamaktadır. 2016 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde bu bölüme yönelik benzer bir alan yer almaktaydı. Ancak fiili olarak 2016 yılından sonra bölüm kapatılmıştır. Teknoloji ve tasarım adı altında ortaokul düzeyinde bir ders bulunduğu için, bu derse yönelik öğretmen yetiştiren bölümlerin bilinmesi de önemli olmaktadır. Bazı üniversitelerde halen daha yer alan; Endüstriyel tasarım bölümleri bu ders için öğretmen olmak isteyenlerin sahip olması gereken diplomalar arasında yer almaktadır.

Bu tarz bir bölümden mezun olanların öğretmenlik yapmak için formasyon almaları da gerekmektedir. Tasarım ile ilgili olan bölümler, eğitim süreci boyunca, bireyleri sorunlar karşısında çözüm bulabilecek bir donanıma ulaştırmak istemektedir. Eğitim boyunca; ürün geliştirme, yenilik ve tasarım hakkında pek çok bilgi verilmektedir. Ortaokullarda okutulan dersin öğretmenleri, eğlenceli bir dersi anlattıkları için genellikle işinden keyif almaktadır. Öğrenciler de derse aktif katılıma oldukça isteklidirler. Dersler, bazı durumda sınıflarda bazen de atölyelerde yapılmaktadır.

Teknoloji ve Tasarım Bölümü Öğrencilere Neler Katar?

teknoloji-tasarim-nedir-hangi-alanlarda-kullanilir

Ortaokul düzeyinde haftada iki saat olarak verilen bu ders, teknolojinin tasarlanması konusunda temel bilgileri sunmaktadır. Bu sayede tasarım aşamalarının nasıl olduğu, bilim ve teknolojinin birlikte nasıl kullanılabileceği, mevcut bir problemin ne olduğu ve nasıl çözülmesi gerektiği, özgün bir fikir üretebilme eyleminin nasıl yapılacağı, teknolojinin doğru bir şekilde okunması ve takip edilmesi gibi hususlar öğrenilmektedir. Ayrıca ders sayesinde, görselleştirme becerisi adı altında önemli bir yeti de kazanmak mümkündür.

Teknoloji tasarım bugün pek çok marka tarafından kullanılmaktadır. Bu alanda üretken olan çalışanlar da çok yüksek maaşlar karşılığında istihdam edilmektedir. Bir ürünün tasarımı, ürünün ortaya çıkmasında öncü olmaktadır. Tasarım aşamasında etkili çalışmalar yapanlar, firmalar için oldukça kıymetlidir. Tasarımcılar genellikle farklı bir bakış açısına sahip oldukları için ürettikleri işler de son derece farklı olabilmektedir.

Teknoloji Tasarımı İle Neler Yapılabilir?

YENİLİKLER

Teknoloji tasarımı ile en basit alandan en sofistike alana kadar yeni bir şeyler üretilebilir. Örneğin, günlük hayatın işleyişi sırasında engelliler için daha yaşanır alanlar sunmak şeklinde bir proje üretilebilir. Teknolojinin doğru bir şekilde tasarlanmasına, bu tarz bir alan örnek olarak gösterilebilir. Eşi benzeri görülmemiş bir ürünün tasarlanması da bu alanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Herhangi bir ürünün tasarımı sonrasında, yeni ürünün; mevcut bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, sorunu çözüp çözmediği, şekillendirme ve birleştirme tekniklerinin uygulanıp uygulanmadığı, üretimin benzerlerine göre olan farkları, mevcut ürünün sahip olduğu özelliklerinden hangilerinin değiştirilmesinin gerektiği gibi hususlar da teknoloji tasarım kapsamında yer almaktadır.

Yorum Yap

    Yorum Yap