İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Gündem
 3. Din Ve Mitoloji Arasında 1 Bağ Kurulabilir mi?

Din Ve Mitoloji Arasında 1 Bağ Kurulabilir mi?

Din Ve Mitoloji Arasında Bağ Kurulabilir mi?

Din, kelime anlamı Allah’a tapma anlamında kullanılmaktadır. Din ve mitoloji farklı özelliklere sahiptir. İslam’da din kabul edilen yaşam biçimi olarak ifade edilmektedir. Günümüzde ise namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirme işlemi olarak tarif edilmektedir. Esasen din inanç ve yaşam biçimi olarak tanımlanabilir. İslam’da din kuralları Kuran ve Sünnete göre belirlenir. Hıristiyanlarda ise rahipler ve papazlar din kurallarını belirlemektedir. İncil bu nedenle tahrif olmuştur.

Yahudilerde de dinin kurallarını hahamlar belirlemektedir ve bu kuralları bağımsız bir şekilde belirlemektedir. Tıptı Hıristiyanlıkta olduğu gibi Yahudiler de Tevrat’ı tahrif etmiştir. Ehli kitapta tahrif edilmiş din rahiplerin ve hahamların iki dudağı arasına sıkışmıştır. İslam dininin esası olan Kuran tahrif olmamış ve günümüze kadar orjinalliğini korumuştur. Din ve mitoloji kavramı esasen putperestlik ve tek tanrı inancını ifade etmektedir.

Din Ne Demek?

İslam’da din ‘yaşam biçimi’ anlamında kullanılmaktadır. Kişinin dini yaşadığı hayatıdır ve kabul ettiği kurallardır. İslam’da Kuran ve Sünnete göre yaşayan kişiler dindardır. Ayrıca devlet yönetimi, sosyal hayat ve iş hayatının bütününde İslam’a göre hareket eden kişi dindardır. İslam’a göre din hayatın bütün kategorilerini kapsamaktadır. Kısacası İslam’da din her alanda Allah’ın istediği gibi yaşamaktır.

[irp posts=”3556″ name=”Mısır Mitolojisi Tanrıları: Antik Mısır’ın Tanrı ve Tanrıçaları”]

Mitolojide ise hayatın bütün alanlarında söz sahibi krallar ve rahiplerdir. Onlar istedikleri kuralı, istedikleri ibadet şeklini halka dikte edebilir. Bütün işlerde mitolojik putların arkasına saklanırlar ve yaptıkları işi kutsayacakları zaman bu putları kullanmaktaydılar. Din ve Mitoloji bu kategoride farklıdır.

din ve mitoloji arasında bağ kurulabilir mi?

Mitoloji aslında sadece Yunan ve Bizans kültürüne ait bir olgu değildir. Putperestlik her çağın hastalığıdır. İnsanlar her yüzyılda tanrının heykellerini yaparak menfaat elde etme hastalığına yakalanmaktadır. Günümüzde ise önemli devlet adamları ve sanatçılar ilahlaştırılabiliyor ve onlar hakkında mitolojik hikayeler uydurularak putları yapılabiliyor.

Mısır firavunları bu şekilde kendilerini ilahlaştırmışlardır. Özellikle Mısır kültüründe önemli devlet adamlarının heykelleri putlaştırıldı ve bu putların etrafında bir inanç silsilesi oluşturuldu. Normal bir insandan farkı olmayan bu Mısırın önemli devlet adamları, mitolojik hikayelerle insanların zihninde ‘tanrı’ makamına çıkarılmaya çalışıldı.

[irp posts=”3811″ name=”Kadın Tanrıça İsimleri: Meraklısına Özel Yunan Mitolojisinin Tanrıçaları”]

Mitoloji Nedir?

Mit, Yunan veya Bizans medeniyetine ait olan ve tanrılar hakkında uydurulan hikayelerdir. Tanrıların heykellerini yapan Yunan ve Bizans medeniyeti, putperestliği dünyaya yayan medeniyettir. Birden fazla tanrı heykeli olan bu medeniyetler aynı zamanda bu heykellere ait mitolojik hikayeler uydurmuşlardır.

Özellikle Yunan mitolojisinde yer alan ve insanlar gibi hareket eden birden fazla tanrı figürleri günümüze kadar hikaye olarak kalmıştır. Mitolojik hikayeler sebep ve sonuca dayanmayan ve tamamen uydurma olan hikayelerdir. Yunan medeniyetine ait putlara ait olduğu savunular mitolojik hikayeler birbiriyle çelişkili hikayelerdir.

din ve mitoloji arasında bağ kurulabilir mi?

İslamda Din Nedir?

Mitolojide tanrılar savaştığı halde yer yüzünde ve gök yüzünde dünya nizamının her hangi bir problem yaşamadan düzen içinde ilerlemesi insanları düşünmeye sevketmiştir. Din ve mitoloji ilişkisi Yunan felsefesinde farklı tanımlanmıştır. Tek tanrı dini olan ehli kitap, mitolojiye karşı savaş açmış, yerde ve gökte tek ilah olduğuna inanmışlardır.

İslam dini de aynı şekilde tek tanrı dinidir. İhlas Suresinde: ‘ Deki: Allah birdir, Allah samettir ( Yani hiç bir yaratılmışa muhtaç değildir, bütün yaratılmışlar ona muhtaçtır). Doğurmamıştır ve doğrulmamıştır. Hiçbir şe (yaratılmış) ona denk değildir ve hiç bir şeye benzemez.’ buyrulmaktadır. Allah’ın sıfatlarını anlatan bu sure ehli kitabın asıl inancının ana temasını oluşturmaktadır.

Mitoloji Hikayeleri

kadın-tanrıça-isimleri

Tanrı heykelleri yapan putperest toplumlar, putları hakkında uydurulan hikayeler, zihinlerde putların yer etmesi içindir. Din ve mitoloji bu kategoride farklıdır. Mitolojinin yaşam alanında her hangi bir katkıları yoktur. Yunan ve Bizans putperestliği mitolojiye dayanır. Bu inançta ibadet, hayat nizamı, devlet kuralları, sosyal hayat ve eğitim hayatı putlara ait mabedlerde görevli olan rahipler tarafından belirlenmektedir. Tamamen Yunan medeniyetine sahip kişilerin istekleri doğrultusunda hayat kuralları belirlenmektedir.

Bu kurallar belirlenirken mitolojik tanrılarına atıfta bulunarak bu isteklerini kutsallaştırmışlardır. Yani Yunan veya Bizans Devletinin başında bulunan krallar halka istedikleri her şeyi yaptırabilmek için kendi kontrollerinde bir tanrı anlayışını dikte ederler. Her istediklerini yaparlar ancak bu isteklerini yerine getirirken ‘tanrı böyle istiyor’ diyerek halkı kandırırlar.

Bizans İmparatorluğunun başında bulunan krallar da aynı şekilde hareket ederler. Hatta Bizans İmparatorları da onlara göre ‘yarı tanrı’ makamındadır. Din ve Mitoloji Bizanslarda kral merkezliydi. Bu inancı zihinlere kazımak için mitolojik hikayeleri dini törenlerde halka anlatırlar. Halktan aykırı düşünceye sahip kişiler ise aslanlara atılırdı. Özellikle tek tanrı dinine mensup kişiler acımasızca aslanların önüne atılmaktaydı.

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (5)

 1. 1 sene önce

  Aslında evrende herşey kendi içinde özgün ama birbirine bağlı.🤓Bu konuyu okumadan önce hiç böyle bir düşüncem yoktu. Din ve mitoloji adına. Keyifli bir yazı 😊

 2. Bana göre din ile mitoloji arasında bir bağ kurulamaz. Çünkü çok farklı kavramlar olduğunü düşünüyorum. Hangi din olursa olsun bir tanrı vardır. Ona inanılır. Mitolojide ise metalara inanılır. Güzel ve bilgilendirici yazı için teşekkürler.

 3. 1 sene önce

  Mitoloji hep ilgimi çekmiştir. Adeta bir masal havasındaki hikayeleri çocukluğumdan beri dikkatimi çekmiştir. Din ve mitoloji arasındaki bağ ile ilgili farklı bir bakış açısı kattı bu yazı bana. Teşekkürler.

 4. Mitoloji her daim antik yunan din olarak algılanmış ve öyle kabul edilmmişti. Her biri tanrı ve kendileri de tanırının çocuğuyudu. Yani mitoloji din ile bağantılı olmakla birlikte şekillendirici etkisi olmuştur.

 5. Bazı toplumlar efsaneleşmek veya kendilerinin üstün ırk olduğunu göstermek için hayali Kahramanlar yaratarak din gibi göstermiştir. En fazla bu kadar bir bağ olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir