İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bunları Biliyormusunuz?
  3. Günümüze Kadar Gelen Şaman Adetleri

Günümüze Kadar Gelen Şaman Adetleri

dijitalevim_gunumuze-kadar-gelen-saman-adetleri

Şaman adetleri her dönem merak edilmektedir. Şamanizm bir din değildir, bir inanç biçimidir. Şamanizm de doğadaki her canlıya karşı saygı duyulmaktadır. Hepimizin bir enerjiden var olduğu düşüncesine hakim olduğu için insanı hiçbir canlı cansız varlıktan üstün tutmaz. Şamanizmin bazı adetleri bulunur ve bunlar günümüze kadar gelmiştir. Yunan Mitolojisinde meşhur olan Tanrıçaların yerine Şamanlarda da adetler oldukça meşhurdur.

Şaman Adetleri: Kurşun Dökmek

dijitalevim_gunumuze-kadar-gelen-saman-adetleri (5)

Birine bir uğursuzluk geldiği saadetinin bozulduğu gibi durumlarda aklımıza hemen kurşun dökmek gelir. Aslında bu alışılmış adet Şamanizm’den gelmektedir. Şamanizm de bu olaya “kut dökme” adı verilirdi. Kötü ruhlardan birinin aldığı şans talih saadetin geri alınması için yapılan bir ayindir.

Şaman Adetleri: Kırmızı Kurdele Takmak

şamanizm

Yeni doğum yapmış lohusa kadına, düğünlerde evlenen kişilere, nişan törenlerinde yüzüklere, okula yeni başlayan çocukların yakalarına takılan kırmızı kurdele kötü ruhlardan korunmak için kullanılır. Uğuru ve kısmeti temsil ettiğine inanılır.

Mezar Taşı Dikmek

şaman

Ölen kişinin defin işlemlerinden sonra yattı yerin başına mezar taşı dikilir. Bu davranış Şamanizm de ölen kişinin mezarının kutsanışı anlamına gelir.

Şaman Adetleri: Dilek Tutmak

dijitalevim_gunumuze-kadar-gelen-saman-adetleri (5)

Kimi zaman bir çiçeğin dallarına kimi zaman da herhangi bir durumda dilek tutulur. Bu sayede tabiat ruhlarının dilekleri gerçekleştireceğine inanılır.

Köpek Ulumasının Uğursuz Sayılması

şamanizm

Günlük hayatta normalleşmiş bir şey olan köpek uluması kimisi için uğursuz kabul edilir. Köpeklerin kötü bir olayı hissedip önceden uyardığına inanılır. Şamanizm de bu durum köpeklerin yaklaşan bir ruhu görüp uluyarak insanları uyardığı ve bu ruhu gören kişinin öleceğine inanılır.

Nazar Ve Nazar Boncuğu İnancı

şamanizm

Bazı kişilerin gözleriyle veya enerjileriyle karşısındaki insana uğursuzluk ve kötülük uyguladığı düşünülür. Bu durumdan korunmak için nazar boncuğu kullanılır. Bu da şamanlara özgü bir davranıştır.

Mevlitler Ve İlahiler

şaman

Şaman ayinlerinde davul ve topuz adı verilen ürünler kullanılır. Bunlar şamanlar için ayinlerin olmazsa olmazıdır. Mevlit ve ilahiler yalnızca Anadolu da kullanılan müzikli bir anlatımdır. İslam dininde ölünün ardından mevlit okutmak gibi bir adet yoktur.

Su İçerken Başı Elle Tutmak

dijitalevim_gunumuze-kadar-gelen-saman-adetleri (5)

Su veya herhangi bir sıvı içerken başı elle tutulur. Bu bir şaman adetidir. Şamanlar su içerken insanın aklının başından gideceğine inanırlar bu yüzden başlarını tutarlar.

Allah Yukarıda İnancı

şaman

Genelde çocukluktan bu yana Allah yukarıda, bizi izliyor denilir ve buna inanılır. Bu inanış Gök Tengri inancından gelir.

Şaman Adetleri: Sağ Ayak

şaman

Bir yerden girerken hep sağ ayakla girilir. Bu davranış Şamanizm de sol ayakla girildiğinde uğursuzluk getireceğine inanmaktan gelir.

Şaman Adetleri: Türbelere Tül Bağlama

dijitalevim_gunumuze-kadar-gelen-saman-adetleri (5)

Bir dilek dilerken çoğu zaman bilindik bir türbeye veya bir ağaç bir çalıya çaput tül parçası bağlanır. Bu dilek dileme yöntemi Şamanizm den günümüze gelmiştir.

Tahtaya Vurmak

şaman

Şamanizm de tahtaların içinde kötü ruhların olduğuna inanılırdı. Bu kötü ruhların çıkıp gitmesi için tahtaya vururlardı.

Ölünün Ardından 7. Ve 40. Günlerde Toplanmak

şaman

Ölen kişinin ardından belirli aralıklarla o kişinin evinde toplanıp dualar etmek Şamanizm de olan bir adettir. Eski inanışlara göre ruh bedeni 40 günde terk eder. Bu yüzden 40. günde toplanıp dualarla ölen kişinin ruhunun evini terk edip göğe yolculuğunun başlamasını kolaylaştırdıklarına inanırlar.

Camilere Türbelere Mum Yakılması

şamanizm

Camilere mum yakılması da Şamanizm de olan ve günümüzde hala sürdürülen bir adettir.

Şaman Adetleri: İçki İçmek

şaman

Özellikle düğünlerde ve özel günlerde içki içmek Eski Türk kültüründe yaygın bir davranıştır. Ama İslam da içki içmek yasaktır.

Ölen Kişinin Üstüne Bıçak Konulması

şaman

Şamanizm de ölen kişinin üstüne bıçak konulduğunda kötü ruhların kaçtığı düşünülür.

Ölen Kişinin Ardından Helva Yapmak

şaman helva

Bu davranış da Şamanizm’den gelmektedir.

Şaman Adetleri: Üzerlik Otu Yakmak

şaman tütsü

Halk arasında nazar otu da denilen üzerlik otu yakıldığında kötü ruhların kötü nazarların gitmesini sağladığı düşünülür.

Yorum Yap

Yorum Yap