İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Canlılar Alemi
  3. Dinozorlar Neden Yok Oldu?

Dinozorlar Neden Yok Oldu?

Dinozorlar Neden Yok Oldu?

Dinozorlar, dünyaya çarpan dev gök taşının yer kabuğundan çok fazla tozu yukarı kaldırmasından dolayı zaman için tükenmişleridir. Toz bulutu sebebi ile uzun seneler gün ışığı perdelendiği için yeryüzünde uzun vadede soğuma meydana gelir.

Gök taşı, atmosferde oksijen dengesinin bozulmasına ve birçok bitkinin ölmesine sebep olmuştur. Gök taşı nedeni ile ayrıca piramit zincirindeki diğer canlılar da etkilenmiştir bu neden ile özellikle dinozorlar gibi büyük hayvanların fazla miktarda enerji harcaması, daha fazla oksijen ve gıda tüketmeye ihtiyaç duyması sebebi ile bu hayvanların yaşamlarını sürdürmesi imkânsız hale gelmiştir.

Dinozorlar Nedir?

dinozorlar nedir?

Klasik Çağ’da yaşamları başlayan dinozor, 150 milyon yıl kadar yaşamışlardır. Dinozor nedir ilk olarak kelime kökeni itibaren korkunç kertenkele olarak Antik Yunan medeniyetinden gelir.

Paleontoloji yani fosil bilimine göre kayaların içinde olan fosillerin incelenmesi sonucunda o dönemde yaşayan canlı türleri hakkında detaylı bilgiler elde edilebiliyor. Bu çalışmalara istinaden bulunan fosiller sayesinde dünyada yaşamış olan dinozor türleri anlaşılmıştır.

1000 çeşit dinozor türünün saptandığı fosil bilimine göre bu farklılığın en büyük nedenleri arasında kıtalardaki farklı iklim  koşulları ve dinozorların birbirinden farklı evrim süreçleri bulunuyor.

Dinozorlar her anlamı ile hayranlık uyandıran canlılardır. Uzun süre var olan bu canlılar sürüngendirler. Büyüklükleri ise bazısının bir uçak kadar büyükken bazıları da küçüktür. Dinozorların varlığının olduğu zamanlarda memeliler üremeye ve çoğalmaya fırsat bulamazlardı; ancak dinozorların neslinin tükenmesinin ardından yeryüzüne memeliler hâkim olmuştur.

Dinozorlar Neden Yok Oldu?

dinozorlar neden yok oldu?

Dünya, insanlığın olduğu kadar hayvan ve bitkilerin de doğum yeridir. Güneş’e olan mesafesiyle ve suları ile yaşamın var olduğu tek yer olan dünya, insan ve tüm canlıların yaşamasını sağlayan bir gezegendir. İnsanlığı besleyen ve barındıran dünyada sular içilebiliyor, temiz hava ağaçlardan geliyor, barınma ihtiyacı karşılanıyor, kömür ve gaz sayesinde ısınılıyor.

İnsanlığı besleyen ve çoğalmasını sağlayan aynı dünya jeolojik açıdan ise inanılmaz yok oluşlara da sahiplik yapıyor. Dünya tarihinde canlılığı ve varlığı yok olan dinozor da ilk olarak yeryüzünde geç Trias döneminde 243-233 milyon yıl önceye uzanır. Yeryüzüne çarpan göktaşı, Dünya’ya 10 milyar atom bombası gücü ile çarptığı yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Böylesi güçlü bir çarpışma sonucunda dünyada var olan bazı canlıların soyları tükendi. Bu sonuca giden bulgular aşağıdaki gibidir:

  • Güney Amerika ve Kuzey Amerika iç bölgelerine kadar ilerleyen sular geri çekilmiş ve her şey denize sürüklenmiştir.
  • Çarpışma bölgesinde 325 milyar sülfür olması gerekir iken hiç sülfür bulunamamıştır.

Gök taşının çarpması ile ortalama sıcaklık değerleri 26 derece kadar düşürüp tropik bölgelerde dâhil olmak üzere sıcaklık sıfırın altına düşmüştür.

Dinozorlar Ne Zaman Yok Oldu?

dinozorlar ne zaman yok oldu?

Dünyanın pek çok noktasından çıkartılan fosiller ve mağara fotoğraflarına istinaden dinozorların insanlar ile beraber yaşamış olduğu düşünülüyor. Bu canlıların neslinin tükenmesine yönelik yapılan araştırmalarda her geçen gün yeni deliller ortaya çıkıyor.

İlk olarak 1980 senesinde dinozor, göktaşı çarpması sonucunda yok olduklarına dair kanıtlar elde edilmiştir. 200 yıl yaşayabilen bu canlıların nesli bilim insanlarına göre mezozik zamanda yani yaklaşık olarak 66 milyon 38 bin yıl önce tükenmiştir.

Dinozorların yok oluşuna sebep olarak göktaşı, Meksika’nın Yucatan Yarımadası’na çarpmıştır ve bu alanda 180 kilometrelik bir krater alanı meydana gelmiştir. Dünya’da çok az bulunan ve göktaşlarında fazla olan iridyum elementinin bölgede fazla bulunması sebebi ile bu durum kanıt olarak gösterilir. Bu çarpma neticesinde dinozorların neslinin tükendiği söylenir.

Dinozor 150 Milyon Yıl Yaşar

dinozorlar 150 milyon yıl yaşar

Dinozorların 150 milyon yıl kadar yaşayabilme sebeplerinin başında çevreye uyum sağlayabilmeleri gelir. Bu hayvanlar sahip oldukları tüylü ve su geçirmez derileri ile korunup kuru kalabildiler. 150 milyon yıl kadar yaşayabilen dinozorların yumurtalarının kabukları çok kalın olurdu buna bağlı olarak yavrular kabuk içinde güvenli durumdaydılar. Sert kabuklu yumurtaları ile pek çok yavru hayata tutundu.

Yaşanılan dönemde diğer canlılara göre daha kolay yürüyebilen dinozorlar bu sayede kolay yiyecek bulup diğer hayvanlardan da kaçabilmişlerdir. Bazıları et bazısı da ot yediği için yiyecek sıkıntısı çekmemişlerdir bunun sebebi de bazı türlerin et ile bazı türlerin de ot ile beslenmesidir ayrıca yaşadıkları dönemin en güçlü hayvanları olmalarından dolayı diğer her hayvan ile başa çıkabilmişlerdir.

Yorum Yap

Yorum Yap